Pages

Informacje organizacyjne oraz wybrane zarządzenia i regulaminy

Ostatnia aktualizacja strony: 17.09.2016

 

Godziny rozpoczynania i kończenia lekcji w Zespole

  • lekcja 1: 8.00-8.45
  • lekcja 2: 8.50-9.35
  • lekcja 3: 9.45-10.30
  • lekcja 4: 10.45-11.30
  • lekcja 5: 11.40-12.25
  • lekcja 6: 12.35-13.20
  • lekcja 7: 13.30-14.15
  • lekcja 8: 14.20-15.05
  • lekcja 9: 15.15-16.00
 

Informacje

16.09.2016: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze informuje, że w bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
» w Gimnazjum nr 2 są dni:
- 31 października 2016 r. dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2
- 19, 20 i 21 kwietnia 2017 r. dla uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum
- 2 maja 2017 r. dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2
- 4, 5 maja 2017 r. dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2
- 16 czerwca 2017 r. dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 2
» w Liceum Ogólnokształcącym są dni:
- 31 października 2016 r. dla wszystkich uczniów LO
- 2 maja 2017 r. dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich LO
- 4, 5, 8 maja 2016 r. dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich LO
- 16 czerwca 2017 r. dla wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich LO.
[Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)]

 

Wybrane Zarządzenia Dyrektora

 

Ważne dokumenty szkolne

 

Wybrane regulaminy

 

Informacje archiwalne