Pages

Informacje organizacyjne oraz wybrane zarządzenia i regulaminy

Ostatnia aktualizacja strony: 26.09.2018

 

Godziny rozpoczynania i kończenia lekcji w Zespole

  • lekcja 1: 8.00-8.45
  • lekcja 2: 8.50-9.35
  • lekcja 3: 9.45-10.30
  • lekcja 4: 10.45-11.30
  • lekcja 5: 11.40-12.25
  • lekcja 6: 12.35-13.20
  • lekcja 7: 13.30-14.15
  • lekcja 8: 14.20-15.05
  • lekcja 9: 15.15-16.00
 

Informacje

AXA - WArunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl - plik .PDF

 

Ważne dokumenty szkolne

 

Wybrane regulaminy

 

Informacje archiwalne