PROTOKÓŁ
z prac Komisji Konkursowej
powołanej do oceny prac plastycznych w II Kamiennogórskim Konkursie Plastycznym
organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego
pod hasłem "Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskiej: Nasze rynki"
przeprowadzonego w okresie listopad 2003 - luty 2004 roku.
(Kamienna Góra, dn. 03 luty 2004 r.)
   Komisja II Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólno­kształcących w Kamiennej Górze pod patronatem Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego prowadzonego pod hasłem "Zabytki architektury Ziemi Kamiennogórskie: Nasze rynki", w składzie:
przewodniczący: mgr Wiesław Kozłowski (ZSO w Kamiennej Górze)
członkowie: mgr Bogumiła Zachara (ZSO w Kamiennej Górze)
mgr Aleksandra Piątkowska (ZSO w Kamiennej Górze)
mgr Robert Ko-siński (ZSO w Kamiennej Górze)
protokolant: mgr inż. Jarosław Tułaczyk (ZSO w Kamiennej Górze)
stwierdziła co następuje:
   Na konkurs wpłynęły prace w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół gimnazjalnych,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
   Prace wpłynęły z następujących placówek:
- ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze,
- Gimnazjum Publiczne w Chełmsku Śląskim,
- Gimnazjum Publiczne w Marciszowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze,
- ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze,
- ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze,
   Komisja II Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego bardzo wysoko oceniła wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs i spośród nich wytypowała najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA - uczniowie szkół gimnazjalnych
1 miejsce Anna Pansewicz kl. IIIa ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
2 miejsce Katarzyna Kluczyk kl. IId ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
2 miejsce Ewa Wawroniak kl. IIa Publiczne Gimnazjum w Marciszowie
3 miejsce Paulina Urbanowicz kl. IIe ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
3 miejsce Zygmunt Czerwiński kl. IIIc ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
wyróżnienie:
Justyna Chodasewicz kl. IIIe ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
Katarzyna Dyba kl. IIIc ZS Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze
Beata Kondoł kl. IIa ZSO Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze
Daniela Falkowska kl. I ZSS Gimnazjum w Kamiennej Górze
II KATEGORIA - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
1 miejsce Agnieszka Górczyk kl. 2d ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
1 miejsce Ewelina Kuczma kl. 2c ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
2 miejsce Małgorzata Piatkowska kl. 1b ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
3 miejsce Dorota Kapera kl. 4d ZSO Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
   Komisja II Kamiennogórskiego Konkursu Plastycznego nie przyznała nagrody głównej określonej w pkt 13 założeń regulaminowych korzystając z pkt 14 tych założeń.
   Na tym komisja zakończyła pracę.
<<< Wstecz