logo Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum"

w Kamiennej Górze

- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO -
logo  

58-400 Kamienna Góra, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Nr KRS: 0000210634
nr konta bankowego: 17 83950001 0014 3130 2006 0001
(Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze)

- O organizacjach pożytku publicznego więcej dowiesz się między innymi w portalu: ngo.pl.
- Czy Stowarzyszenie Promocji Edukacji "Futurum" jest organizacją pożytku publicznego? - TAK.
Możesz sprawdzić to tutaj (Ministerstwo Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Sądowy Wyszukiwarka podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego).

Szanowni Państwo!
  Podstawowym celem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
 • wspomaganie działalności szkół i placówek edukacyjnych
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi na rzecz rozwoju edukacji
 • inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w organizacji wolnego czasu
 • inicjowanie działań sprzyjających integracji europejskiej, w szczególności zbliżenie kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej,
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub mającym problemy zdrowotne,
 • prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej.
Stowarzyszenie Promocji Edukacji "FUTURUM" jest jedną z pierwszych organizacji w Kamiennej Górze, która uzyskała wpis sądu rejestrowego - dnia 21 czerwca 2004 roku - o spełnianiu warunków organizacji pożytku publicznego w związku z ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Dzięki statusowi organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie może korzystać z możliwości przekazywania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego w formularzu PIT za 2009 r.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie Stowarzyszeniu 1% odprowadzonego przez Państwa podatku dochodowego za rok 2009.
Stowarzyszenie wszystkie pozyskane kwoty przekazuje na potrzeby szkół działających na terenie Kamiennej Góry i powiatu kamiennogórskiego. Doceniamy każdy gest życzliwości pod naszym adresem, a każda przekazana nam złotówka zainwestowana zostanie w edukację młodych mieszkańców naszego regionu.
Z wyrazami szacunku i nadzieją na zrozumienie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Promocji Edukacji "Futurum"
prezes SPE "Futurum": Halina Jacyno

Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? - tutaj.

  Zarząd Stowarzyszenia:
 • mgr Halina Jacyno - prezes
 • mgr Hieronim Mader
 • mgr Małgorzata Regner