INFORMACJE MATURALNE

Uwaga uczniowie klas maturalnych Liceum!!!

31.08.2011 - lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku 2012 [plik PDF - wersja skorygowana] do pobrania tutaj.

25.08.2011 - opublikowany został "Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzami­nacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r." - pobierz ze strony CKE.


*** Informatory maturalne na stronie CKE.

*** Komunikaty dyrektora CKE.

*** Arkusze z egzaminów maturalnych na stronie CKE.

*** Standardy wymagań na stronie CKE.

*** Materiały pomocnicze opracowane przez CKE dla potrzeb egzaminu maturalnego:
- Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
- Karta wybranych tablic chemicznych
- Zestaw wybranych wzorów matematycznych obowiązujący od 2010 roku.
[Źródło: Uwaga Maturzyści ! WZORY I TABLICE - strona CKE]

*** CKE w ramach kampanii promocyjnej "MAT+MA - zobacz jakie to proste" chce przekonać maturzystów, że matematyka nie jest trudna. W ramach tej kampanii, między innymi znani Polacy tłumaczą, jaki wpływ na ich życie miała i ma matematyka. Kilkuminutowe spoty emitowane są w różnych stacjach telewizyjnych oraz publikowane są w Internecie.

WAŻNE DLA MATURZYSTÓW STRONY WWW:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ARCHIWUM WIADOMOŚCI MATURALNYCH:
- Egzamin maturalny 2010. - Egzaminy maturalne 2008 i 2009.